O mnie

20180621_175501Urodziłem się 06 marca 1982 r. we Wrześni. Jestem absolwentem Szkoły Podstawowej w Nekli oraz Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni. Ukończyłem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji – kierunek Administracja. W trakcie studiów największą uwagę poświęcałem tematyce funkcjonowania samorządu terytorialnego czego efektem była moja praca magisterska w całości poświęcona tej tematyce. W roku 2011 ukończyłem studia podyplomowe organizowane przez Narodowy Bank Polski – prawo bankowe. Obecnie kontynuuję moje zainteresowania naukowe w obszarze samorządu terytorialnego oraz systematycznie podnoszę umiejętności z zakresu posługiwania się językiem angielskim.

Od 15 lat jestem związany zawodowo z samorządem terytorialnym. W latach 2003-2010 zatrudniony byłem w Starostwie Powiatowym we Wrześni, na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich. W tym okresie byłem odpowiedzialny za pozyskiwanie środków zewnętrznych, które w konsekwencji pozwoliły na realizację bardzo wielu zadań Powiatu Wrzesińskiego.

Od grudnia 2010 roku pełnię zaszczytną funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Nekla. Ten blisko ośmioletni czas w znaczny sposób rozwinął mnie zawodowo, a także pozwolił na realizację naukowych zainteresowań. Co jednak najważniejsze, pełnienie funkcji w gminie, w której mieszkam, w której mam rodzinę i przyjaciół, jest dla mnie wypełnianiem zawodowej pasji. Każdego dnia staram się wykorzystać wszystkie możliwości aby nasza wspólnota systematycznie rozwijała się.

Prywatnie jestem mężem Karoliny oraz tatą dwóch córeczek – Hanny i Aleksandry.