Barczyzna

Inwestycje w latach 2015-2018:

  • drogi gruntowe 700 mb,
  • podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg 1400 mb,

 

W latach 2019-2023 planujemy:

  • poszerzyć drogę asfaltową od ulicy Polnej w kierunku Barczyzny,
  • kontynuować budowę oświetlenia ulicznego od ul. Polna w kierunku Barczyzny,
  • zapewnić pomoc finansową w zakresie projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Kandydatka na radną
Okręg wyborczy nr 2,
Sołectwa: Barczyzna i Nekielka
musialkiewicz
Joanna Musiałkiewicz

Poleć znajomym: