Chwałszyce

Inwestycje w latach 2015-2018:

  • budowa chodnika,
  • budowa drogi gruntowej.

W latach 2019-2023 planujemy:

  • rozpocząć budowę drogi z Chwałszyc do Podstolic,
  • zapewnić pomoc finansową w zakresie projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Kandydat na radnego
Okręg wyborczy nr 5,
Sołectwa: Chwałszyce, Mała Górka, Racławki

kostrzewski
Piotr Kostrzewski

Poleć znajomym: