Gąsiorowo

Inwestycje w latach 2015-2018:

  • budowa chodnika,
  • podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg, 550 mb.

 

W latach 2019-2023 planujemy:

  • kontynuować remont dróg,
  • kontynuować budowę chodnika,
  • zapewnić pomoc finansową w zakresie projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego,
  • uporządkować teren po małym stawku.

Kandydat na radnego
Okręg 14 (Gąsiorowo, Kokoszki, Stępocin)

wojciechowski

Grzegorz Wojciechowski

Poleć znajomym: