Kultura i Sport

Bezpłatne półkolonie

Dzień Kobiet

Alternatywny Bash

Imprezy dla mieszkańców

Imprezy dla dzieci

Imprezy integracyjne

Publiczne przedszkole Mali Einsteini

Publiczne przedszkole Akademia Talentów

Kiermasz wielkanocny

Kiermasz bożonarodzeniowy

Kiermasz

Koncerty dla seniorów

Kultywowanie ważnych wydarzeń

Otwarcie sali gimnastycznej w Zasutowie

Otwarcie sali gimnastycznej w Zasutowie

Pamięć o tragicznych wydarzeniach

Pamiętamy o ważnych rocznich

„Zielony” Rynek

Rajd rowerowy

Rajd rowerowy

Rajd rowerowy

Bodziaki dla najmłodszych

Turnieje sportowe

Turnieje sportowe

Turnieje sportowe

Turnieje sportowe

Budowa systemu nawadniania

i remont boiska Płomień Nekla

Wianki

Uroczystości patriotyczne

Wspieramy nekielskie kluby

Wspieramy Akademię Zdrowia

WOŚP

Współpraca z organizacjami – plener

Współpraca z organizacjami

Zajęcia w NOKu

Znane gwiazdy w Nekli

Znane gwiazdy w Nekli

Kalendarz imprez i wydarzeń jest bardzo bogaty. Właściwie w każdym miesiącu mamy po kilka wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które realizowane są przez wiele podmiotów przy większym lub mniejszym wsparciu Urzędu Miasta i Gminy czy Nekielskiego Ośrodka Kultury. Coraz więcej z organizowanych wydarzeń ma również miejsce na nekielskim rynku, który przyciąga dziś nie tylko nowo zaaranżowaną zielenią, ale przestał być już tylko i wyłącznie miejscem obchodów patriotycznych uroczystości. Tutaj odbywają się letnie seanse kina plenerowego, tutaj startuje nekielski bieg do lata oraz rajd rowerowy „Śladami osadnictwa olęderskiego”. Chcemy kontynuować działania związane z dalszym „ożywianiem” nekielskiego rynku.

Nowa oferta NOK została skonstruowana w oparciu o przeprowadzoną ankietę po to, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby i zainteresowania naszych mieszkańców. W efekcie w nowej siedzibie NOK przy ul. Wiosny Ludów 2b codziennie do późnych godzin wieczornych odbywają się zajęcia dla różnych grup wiekowych. Obecna lokalizacja i siedziba NOK umożliwia realizację wielu ciekawych przedsięwzięć i wydarzeń. Znacznie poprawiła się również  baza sportowo-rekreacyjna, co pozwala na organizację szeregu zajęć i wydarzeń przez instytucje, stowarzyszenia i sołectwa. To z inicjatywy mieszkańców powstały w sołectwach miejsca rekreacji, to w odpowiedzi na inicjatywę grupy młodzieży wybudowano skatepark, to na propozycje mieszkańców do budżetu i po konsultacji z mieszkańcami powstały miejsca rekreacji przy ul. Kosińskiego i Sikorskiego.

Cały czas obserwujemy dużą aktywność organizacji pozarządowych, które niejednokrotnie są autorami ciekawych pomysłów i wydarzeń. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, a na terenie gminy Nekla jest ich aż 28, ma nie tylko wymiar finansowy  – choć godne podkreślenia jest, iż w latach 2015-2018 w wyniku otwartych konkursów ofert zrealizowano blisko 80 projektów na łączną kwotę przeszło 470 tys. zł. Współpraca z organizacjami pozarządowymi to również: udostępnianie sali i  pomieszczeń NOK, pomoc przy organizacji obchodów lecia (m. in. OSP Nekla, OSP Targowa Górka, GKS Płomień Nekla, Amazonki, UKS Płomyk, HDK PCK), pomoc w przygotowywaniu projektów i pozyskiwaniu środków zewnętrznych (m. in. dofinansowanie ze środków LGD „Z nami Warto” budowy automatycznego systemu nawadniania murawy boiska GKS Płomień Nekla), promocja działalności organizacji na łamach Przeglądu Nekielskiego, strony internetowej czy Fb.

W kolejnych latach planujemy kontynuować realizację bogatej oferty z zakresu kultury, sportu i rekreacji. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy w celu realizacji nowych przedsięwzięć. Tym bardziej, że obserwowane zmiany struktury wiekowej mieszkańców gminy Nekla potwierdzają rosnący udział osób wieku 60+ w ogólnej liczbie mieszkańców. Już dziś realizowany jest szereg działań na rzecz osób starszych jak np. pozyskanie z Programu Senior + 23 tys. zł na utworzenie w pomieszczeniach NOK Klubu Seniora, udzielanie organizacjom pozarządowym dotacji z budżetu gminy na realizację projektów aktywizujących i integrujących nekielskich seniorów czy też organizacja koncertów i spektakli z okazji Dnia Seniora. Dlatego też naszym celem jest kontynuacja działań na rzecz osób starszych oraz wspieranie organizacji pozarządowych w tym zakresie. Poprawa warunków codziennego funkcjonowania osób starszych, wspieranie ich w zakresie podtrzymywania kontaktów i więzi z innymi ludźmi, tworzenie warunków do kontynuowania ich aktywności społecznej, poprawa dostępu do usług opiekuńczych czy rehabilitacyjnych – już dziś realizowana przez MGOPS – to tylko niektóre z działań na rzecz seniorów, ale również osób niepełnosprawnych, które planujemy  inicjować i wspierać.

Poleć znajomym: