Opatówko

Inwestycje w latach 2015-2018:

  • remont drogi,
  • plac zabaw, dofinansowanie 38 tys. zł.

W latach 2019-2023 planujemy:

  • dokończyć remont drogi,
  • utwardzić drogi gruntowe w Opatówku za lasem,
  • rozbudować plac zabaw wraz boiskiem.
  • zapewnić pomoc finansową w zakresie projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
  • remont drogi w kierunku gm. Września (Żerniki)

Kandydat na radnego
Okręg wyborczy nr 3,
Sołectwa: Podstolice i Opatówko

kucza
Mariusz Kucza

Poleć znajomym: