Podstolice

Inwestycje w latach 2015-2018:

  • remont chodnika,
  • budowa dróg gruntowych 700 mb.

 

W latach 2019-2023 planujemy:

  • wyremontować ul. Kasztanową,
  • kontynuować budowę dróg gruntowych,
  • budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu „owocowym”,
  • zapewnić pomoc finansową w zakresie projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Kandydat na radnego
Okręg wyborczy nr 3,
Sołectwa: Podstolice i Opatówko

kucza
Mariusz Kucza

Poleć znajomym: