Racławki

Inwestycje w latach 2015-2018:

  • budowa drogi w kierunki gm. Września, 700 mb,
  • podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg, 1,2 km.

W latach 2019-2023 planujemy:

  • dokończyć budowę drogi w kierunku gm. Września,
  • kontynuować remont dróg,
  • zapewnić pomoc finansową w zakresie projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Kandydat na radnego
Okręg wyborczy nr 5,
Sołectwa: Chwałszyce, Mała Górka, Racławki

kostrzewski
Piotr Kostrzewski

Poleć znajomym: