Starczanowo

Inwestycje w latach 2015-2018:

  • chodniki o łącznej powierzchni blisko 300 m2,
  • droga do terenów inwestycyjnych,
  • remont drogi do byłej spółdzielni,
  • oświetlenie aleja kasztanowa.

W latach 2019-2023 planujemy:

  • kontynuować rozpoczętą budowę kanalizacji sanitarnej,
  • budowa miejsca rekreacji i sportu na zakupionej przez gminę działce,
  • remont dróg,
  • zapewnić pomoc finansową w zakresie projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Radny
Okręg wyborczy nr 1,
Sołectwa: Starczanowo i Stroszki

swidurski

Sławomir Świdurski

Poleć znajomym: