Stępocin

Inwestycje w latach 2015-2018:

  • budowa chodnika z progiem zwalniającym w Stępocinie we współpracy z Powiatem Wrzesińskim, udział Gminy Nekla 30%,
  • podwójne powierzchniowe utrwalenie, 1 km.

 

W latach 2019-2023 planujemy:

  • kontynuować współpracę i zapewnić pomoc finansową dla Powiatu Wrzesińskiego w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa,
  • zapewnić pomoc finansową w zakresie projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Kandydat na radnego
Okręg 14 (Gąsiorowo, Kokoszki, Stępocin)

wojciechowski

Grzegorz Wojciechowski

Poleć znajomym: