Stroszki

Inwestycje w latach 2015-2018:

  • remont drogi,
  • budowa wodociągu,
  • remont hydroforni.

W latach 2019-2023 planujemy:

  • dokończyć remont drogi,
  • wybudować chodnik przez wieś,
  • rozbudować oświetlenie uliczne,
  • rozpocząć działania na rzecz budowy ciągu pieszo – rowerowego w kierunku Nekli, wzdłuż drogi powiatowej,
  • zapewnić pomoc finansową w zakresie projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Radny
Okręg wyborczy nr 1,
Sołectwa: Starczanowo i Stroszki

swidurski

Sławomir Świdurski

 

Poleć znajomym: