Zasutowo

Inwestycje w latach 2015-2018:

  • ul. Leśna,
  • chodnik ul. Sosnowa,
  • oświetlenie 5 opraw,
  • sala gimnastyczna, dofinansowanie 1,2 mln zł,
  • wodociąg etap I ul. Leśna, 430 mb.

W latach 2019-2023 planujemy:

  • wyremontować ulicę Ogrodową,
  • wybudować ulice Spokojną i Cichą,
  • wybudować oświetlenie uliczne przy ulicach Spokojnej i Cichej,
  • kontynuować budowę wodociągu ulica Leśna,
  • zapewnić pomoc finansową w zakresie projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Kandydat na radnego
Okręg wyborczy nr 4,
Sołectwa: Zasutowo

pralat
Wojciech Prałat

Poleć znajomym: