Kandydaci na Radnych

musialkiewicz

Okręg wyborczy nr 2 – Sołectwa: Nekielka, Barczyzna.

Imię i nazwisko:

Joanna Musiałkiewicz

Miejsce zamieszkania: Nekielka
Wiek: 29 lat
Wykształcenie: Wyższe
Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe we Wrześni, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia

W nowej kadencji w moim okręgu wyborczym będę zabiegała o:

 • poprawę nawierzchni dróg,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • oznakowanie dróg i ulic,
 • zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w zakresie organizacji czasu wolnego, w tym aktywizacji osób starszych.

Dlaczego kandyduję na stanowisko radnego Rady Miejskiej Gminy Nekla?

Mam 29 lat, ukończyłam Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz studia podyplomowe z Zamówień Publicznych. Od ponad 6 lat pracuję w Starostwie Powiatowym we Wrześni, od 2016 roku jako kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia. Zawodowo zajmuję się między innymi działaniami z zakresu polityki społecznej, promocji zdrowia oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu wrzesińskiego. Od urodzenia mieszkam w gminie Nekla, od 17 lat w Nekielce.

Działalność społeczna to nowy obszar, wyzwanie, które chciałabym podjąć. Jestem osobą energiczną, chętnie angażuję się w nowe działania. Dziadek był zaangażowany społecznie, więc może to też kwestia genów, a może podtrzymania rodzinnej tradycji. Ponadto, posiadane doświadczenie zawodowe pozwala rozumieć mechanizmy działania samorządu, jego możliwości, ale także ograniczenia. Poza tym uważam, że konieczne jest zwiększenie wpływu kobiet na kierunki rozwoju gminy Nekla, poprzez ich aktywny udział w radzie gminy.


kucza

Okręg wyborczy nr 3 – Sołectwa: Opatówko, Podstolice

Imię i nazwisko:

Mariusz Kucza

Miejsce zamieszkania: Zasutowo
Wiek: 49 lat
Miejsce pracy: emeryt, własna działalność gospodarcza

W nowej kadencji w moim okręgu wyborczym będę zabiegał o:

 • remont ul. Kasztanowej,
 • budowę dróg gruntowych i oświetlenia na nowym osiedlu,
 • poprawę infrastruktury placu zabaw w Opatówku,
 • budowę dróg gruntowych w Opatówku za lasem,
 • kontynuację remontu drogi asfaltowej w Opatówku.

Dlaczego kandyduję na stanowisko radnego Rady Miejskiej Gminy Nekla?

Jestem związany z miejscowościami Podstolice i Opatówko od urodzenia. Znam mieszkańców tego okręgu i ich potrzeby. Z racji wykonywanej działalności gospodarczej mam możliwość codziennych spotkań z mieszkańcami. Obecnie mogę również zaangażować się w działalność społeczną dla dobra mieszkańców zarówno mojego okręgu jak i całej gminy.


pralat

Okręg wyborczy nr 4 – Sołectwo Zasutowo

Imię i nazwisko:

Wojciech Prałat

Miejsce zamieszkania: Zasutowo
Wiek: 66 lat
Wykształcenie: wyższe
Obecnie pełniona funkcja w Radzie Miejskiej Gminy Nekla:

Radny poprzednich kadencji: lata 1986-1994

2014 – 2018 członek Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego

W nowej kadencji w moim okręgu wyborczym będę zabiegał o:

 • remont ulicy Ogrodowej,
 • budowę ulic Spokojnej i Cichej,
 • oświetlenie uliczne przy ulicach Spokojnej i Cichej,
 • kontynuowanie budowy wodociągu ulica Leśna.

Dlaczego kandyduję na stanowisko radnego Rady Miejskiej Gminy Nekla?

Jestem prawnikiem, urzędnikiem samorządowym od lat 80-tych. Byłem radnym Rady Miejskiej Gminy Nekla przez trzy kadencje. Chciałbym pracować na rzecz ładu przestrzennego i porządku gminy. Jestem pasjonatem porównywania w/w spraw w innych krajach. Lubię podróżować, zwiedziłem wszystkie kraje (państwa) Europy. Uczmy się gospodarności od innych, np. Estonii, Kosowa czy Austrii.

Posiadam doświadczenie w pracy w Radzie Miejskiej Gminy Nekla, co z pewnością przekładać się będzie na skuteczność mojego dalszego działania dla dobra reprezentowanego przeze mnie okręgu.


kostrzewski

Okręg wyborczy nr 5 – Sołectwa: Chwałszyce, Mała Górka, Racławki

Imię i nazwisko:

Piotr Kostrzewski

Miejsce zamieszkania: Chwałszyce
Wiek: 48 lat
Wykształcenie: zawodowe (rolnik)
Pełniona funkcja w Radzie Miejskiej Gminy Nekla:
Członek Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego

W nowej kadencji w moim okręgu wyborczym będę zabiegał o:

 • budowę drogi Chwałszyce – Podstolice,
 • dokończenie budowy drogi z Racławek do gm. Września,
 • remonty dróg w Chwałszycach, Racławkach i Małej Górce.

Dlaczego kandyduję na stanowisko radnego Rady Miejskiej Gminy Nekla?

Posiadam doświadczenie w pracy w Radzie Miejskiej Gminy Nekla, co z pewnością przekładać się będzie na skuteczność mojego dalszego działania dla dobra reprezentowanego przeze mnie okręgu. Znam mieszkańców mojego okręgu i wspólnie z nimi staram rozwiązywać ich problemy. Dzięki pracy w radzie gminy poznałem też zasady i możliwości działań urzędu na rzecz mieszkańców.


bandosz

Okręg wyborczy nr 6 – Sołectwo Gierłatowo oraz Miasto Nekla – ulice: Rynek, Wrzesińska, Sportowa, Zawodzie

Imię i nazwisko:

Ryszard Bandosz

Miejsce zamieszkania: Nekla, ul. Wrzesińska
Wiek: 63 lata
Wykształcenie: zawodowe
Obecnie pełniona funkcja w Radzie Miejskiej Gminy Nekla:

2010-2014 członek Komisji Rewizyjnej

2014-2018 członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego
W nowej kadencji w moim okręgu wyborczym będę zabiegał o:

 • kontynuację rozpoczętej inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej, zgodnie z podpisaną w 2018 roku umową z wykonawcą prace te zostaną wykonane w rejonie ulic Wrzesińskiej i Sportowej,
 • utwardzenie dróg gruntowych w Gierłatowie (gruz i pofrez),
 • remont wraz z budową oświetlenia chodnika łączącego ul. Zawodzie z ul. Poznańską (chodnik za bankiem),

Dlaczego kandyduję na stanowisko radnego Rady Miejskiej Gminy Nekla?

Mam codzienny kontakt z mieszkańcami. Znam ich potrzeby i problemy do rozwiązania. Jestem osobą skłonną do kompromisu i lubię rozmawiać z ludźmi. Jestem otwarty na nowe inicjatywy. Pracuję w radzie gminy już dwie kadencję, znam możliwości finansowe jakimi dysponuje Gmina Nekla. Posiadam doświadczenie w pracy w Radzie Miejskiej Gminy Nekla co z pewnością przekładać się będzie na skuteczność mojego dalszego działania dla dobra reprezentowanego przeze mnie okręgu. Ponadto wspieram wszelkie inicjatywy dotyczące rozwoju sportu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.


banaszak

Okręg wyborczy nr 7 – Miasto Nekla – ulice: Gnieźnieńska, Lawendowa, Leśna, Lipowa, Ogrodowa, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Przyleśna, Rajmundowo.

Imię i nazwisko:

Małgorzata Banaszak

Miejsce zamieszkania: Nekla, ul. Ogrodowa
Wiek: 54 lata
Wykształcenie: średnie
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Nekli – szef kuchni.

W nowej kadencji w moim okręgu wyborczym będę zabiegała o:

 • remont ul. Poznańskiej wraz z chodnikami,
 • wspieranie i zapewnienie pomocy finansowej dla powiatu wrzesińskiego dla realizacji budowy chodnika od ul. Ogrodowej do Barczyzny,
 • wspieranie inicjatywy budowy kładki na drogą krajową nr 92.

Dlaczego kandyduję na stanowisko radnego Rady Miejskiej Gminy Nekla?

Jestem wieloletnią mieszkanką gminy i znam problemy mieszkańców dotyczące zarówno okręgu wyborczego, z którego staram się uzyskać mandat radnej, jak i całej gminy. Posiadam stały kontakt z mieszkańcami naszej gminy. Jestem osobą kreatywną, pracowitą i sumienną.


kaluzny

Okręg wyborczy nr 9 – Miasto Nekla – ulice: część ulicy Dworcowej (numery nieparzyste od 17-19B oraz od nr 21-56), Irysowa, Jastrzębia, Kaczeńcowa, Konwaliowa, Krucza, Malwowa, Nad Maskawą, Orla, Różana, Sokolnicza, Sowia, Starczanowska, Żurawia

Imię i nazwisko:

Czesław Kałużny

Miejsce zamieszkania: Nekla, ul. Starczanowska
Wiek: 40 lat
Wykształcenie: średnie, mechanik samochodów osobowych
Obecnie pełniona funkcja w Radzie Miejskiej Gminy Nekla:
Radny Rady Miejskiej Gminy Nekla od 2014 roku, Członek Komisji Rewizyjnej

W nowej kadencji w moim okręgu wyborczym będę zabiegał o:

 • rozbudowę oświetlenia ul. Orlej oraz przyległych,
 • budowę nawierzchni ul. Różanej z odwodnieniem i chodnikiem,
 • budowę chodników,
 • pozyskanie terenu pod plac zabaw dla dzieci i miejsca rekreacji dla mieszkańców,
 • połączenie ul. Malwowej z ul. Sikorskiego dla ruchu samochodowego,
 • budowę nawierzchni na pozostałych ulicach,
 • wpieranie działań na rzecz przejęcie terenu przy PKP i jego zagospodarowanie na miejsca postojowe.

Dlaczego kandyduję na stanowisko radnego Rady Miejskiej Gminy Nekla?

Kandyduję ponownie na stanowisko radnego ponieważ uważam, że udało się zrealizować w porozumieniu zarówno z radą jak i burmistrzem większość zamierzonych i  postawionych zadań, o które mieszkańcy wnioskowali w mijającej kadencji tj. wybudowanie ulicy Starczanowskiej wraz z odwodnieniem, uzupełnienie oświetlenia, oznakowanie ulic, utwardzenie wszystkich dróg na osiedlu, oczyszczenie i uporządkowanie terenu przy przejściu na Maskawie. Udało się również nakłonić PKP do naprawy wiat przystankowych oraz systematycznego sprzątania terenu dworca PKP i wokół. Uważam, iż jestem dobrym kandydatem na to stanowisko, ponieważ potrafię rozmawiać z mieszkańcami oraz  słuchać ich problemów, które staram się rozwiązywać wspólnie z Radą Miejską i Urzędem Miasta i Gminy Nekla. Ponadto zadania jakie osiągnęliśmy motywują mnie do dalszych działań, aby  ulepszać nasze osiedle przyczyniając się do rozwoju gminy. Posiadam doświadczenie w pracy w Radzie Miejskiej Gminy Nekla, co z pewnością przekładać się będzie na skuteczność mojego dalszego działania dla dobra reprezentowanego przeze mnie okręgu.


pilch

Okręg wyborczy nr 10 – Miasto Nekla – ulice: Antoniego Kosińskiego, Cypriana Kamila Norwida, Gerarda Linke, Konopnickiej, Mikołaja Reja, Orzeszkowej, Parkowa, Słowackiego, Zdzisława Beutlera, Zofii Nałkowskiej

Imię i nazwisko:

Michał Pilch

Miejsce zamieszkania: Nekla, ul. Konopnickiej
Wiek: 57 lat
Wykształcenie: zawodowe

Miejsce pracy: Poczta Polska – listonosz
Obecnie pełniona funkcja w Radzie Miejskiej Gminy Nekla:
Radny Rady Miejskiej Gminy Nekla od 2014 roku. Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego

W nowej kadencji w moim okręgu wyborczym będę zabiegał o:

 • budowę chodnika od ul. Szczepańskiego do ul. Słowackiego,
 • zamontowanie ogrodzenia przy miejscu rekreacji,
 • remont ul. Słowackiego.

Dlaczego kandyduję na stanowisko radnego Rady Miejskiej Gminy Nekla?

Z racji wykonywanego zawodu oraz codziennego kontaktu z mieszkańcami naszej gminy znam ich problemy i potrzeby.  Potrafię rozwiązywać zgłaszane mi problemy przez mieszkańców mojego okręgu.  Posiadam doświadczenie w pracy w Radzie Miejskiej Gminy Nekla, co z pewnością przekładać się będzie na skuteczność mojego dalszego działania dla dobra reprezentowanego przeze mnie okręgu.


kubiaczyk

Okręg wyborczy nr 11 – Miasto Nekla – ulice: część ulicy Chopina (od nr 1-34 oraz numery parzyste od 36-48), część ulicy Długiej (numery nieparzyste od 9-33 oraz parzyste od 26-66), Kasprzaka, Klemensa Szczepańskiego, Mickiewicza

Imię i nazwisko:

Mateusz Mirosław Kubiaczyk

Miejsce zamieszkania: Nekla, ul. Długa.
Wiek: 38 lat
Wykształcenie: mgr ekonomii
Pełnione funkcje w Radzie Miejskiej Gminy Nekla:
2010 – 2014 przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2014 – 2018 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy Nekla

W nowej kadencji w moim okręgu wyborczym będę zabiegał o:

W kolejnej kadencji chciałbym wypracować polepszenie infrastruktury mniej uczęszczanej, jednakże równie ważnej dla mieszkańców, między innymi ulic takich jak Mickiewicza, Szczepańskiego czy Kasprzaka.

Dlaczego kandyduję na stanowisko radnego Rady Miejskiej Gminy Nekla?

Wszystkie problemy, które dotyczą  Gminy Nekla są ważne. Staram się odpowiadać możliwie najszybciej na zgłoszone przez mieszkańców zagadnienia. Kandyduję, aby ułatwić komunikację mieszkańców z władzami Miasta i Gminy. Uważam się za dobrego kandydata, gdyż jestem osobą łatwo dostępną i otwartą, a także skorą do dialogu. Posiadam doświadczenie w pracy w Radzie Miejskiej Gminy Nekla, co z pewnością przekładać się będzie na skuteczność mojego dalszego działania dla dobra reprezentowanego przeze mnie okręgu. Moje zainteresowania to: życie osób niepełnosprawnych, nowinki technologiczne, motoryzacja.


kuszak

Okręg wyborczy nr 13 – Miasto Nekla – ulice: Bolesława Prusa, część ulicy Chopina (numery nieparzyste od 35-43A oraz parzyste od 50-64), część ulicy Długiej (numery nieparzyste od 1-7 oraz parzyste od 2-24), Reymonta, Sienkiewicza, Sikorskiego od nr 33 do nr 44, Słoneczna, Staszica

Imię i nazwisko:

Roman Konrad Kuszak

Miejsce zamieszkania: Nekla, ul. Słoneczna.
Wiek: 62 lat
Wykształcenie: wyższe

Pełnione funkcje w Radzie Miejskiej Gminy Nekla:
1994-1994-członek Komisji Oświaty spoza rady

1998-2002 Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Nekla

2010-2014 Radny, przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego

2014-2018 Radny, przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego

 

W nowej kadencji w moim okręgu wyborczym będę zabiegał o:

 • dokończenie remontu ulicy Długiej – od Sienkiewicza do Dworcowej,
 • utwardzenie ulicy Sikorskiego w kierunku ulicy Dworcowej,
 • utwardzenie ciągu pieszego na odcinku Sienkiewicza –Słoneczna,
 • poprawę estetyki stawu przy ul. Słonecznej,
 • remont ulicy Staszica,
 • inicjowanie i wspieranie wszelkich działań w celu tworzenia ścieżek rowerowych na terenie gminy.

 

Dlaczego kandyduję na stanowisko radnego Rady Miejskiej Gminy Nekla?

Mieszkam od 20 lat w okręgu wyborczym, z którego kandyduję. Znam wszystkich Wyborców, znam ich problemy i oczekiwania. Mam z nimi bliskie, prawie codzienne kontakty osobiste. Nie jestem osobą anonimową i znają mnie wszyscy Wyborcy. Posiadam doświadczenie w pracy w Radzie Miejskiej Gminy Nekla, co z pewnością przekładać się będzie na skuteczność mojego dalszego działania dla dobra reprezentowanego przeze mnie okręgu.


wojciechowski

Okręg wyborczy nr 14 – Sołectwa: Gąsiorowo, Kokoszki, Stępocin

Imię i nazwisko:

Grzegorz Wojciechowski

Miejsce zamieszkania: Stępocin
Wiek: 40 lat
Wykształcenie: średnie techniczne

Miejsce pracy: Prywatna działalność gospodarcza.
Obecnie pełniona funkcja w Radzie Miejskiej Gminy Nekla:
Radny Rady Miejskiej Gminy Nekla od 2010 roku, obecnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej

W nowej kadencji w moim okręgu wyborczym będę zabiegał o:

 • poprawę bezpieczeństwa wzdłuż drogi powiatowej – współpraca z powiatem wrzesińskim,
 • rozbudowę infrastruktury drogowej w Gąsiorowie,
 • utrzymanie bazy edukacyjno–rekreacyjnej w Stępocinie,

Dlaczego kandyduję na stanowisko radnego Rady Miejskiej Gminy Nekla?

Chcę dalej pracować na rzecz mojej najbliższej okolicy oraz wpływać na rozwój całej gminy. Obecnie jestem członkiem i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Posiadam ośmioletnie doświadczenie w pracy w Radzie Miejskiej Gminy Nekla, co z pewnością przekładać się będzie na skuteczność mojego dalszego działania dla dobra reprezentowanego przeze mnie okręgu.


przybylski

Okręg wyborczy nr 15 – Sołectwo Targowa Górka i wieś Mystki

Imię i nazwisko:

Jan Franciszek Przybylski

Miejsce zamieszkania: Targowa Górka
Wiek: 21 lat
Wykształcenie: w trakcie studiów – stosunki międzynarodowe

Miejsce pracy: student UAM w Poznaniu, specjalizacja: dyplomacja i stosunki konsularne

W nowej kadencji w moim okręgu wyborczym będę zabiegał o:

 • budowę dróg (ul. Madera, ul. Prądzyńskiego),
 • wspieranie zadań powiatu wrzesińskiego w zakresie kontynuacji remontu drogi do Małej Górki oraz remontu ul. Średzkiej,
 • budowę oświetlenia ulicznego (m. in. ul. Polna, ul. Średzka),
 • budowę miejsca rekreacji (plac zabaw, siłownia plenerowa).

 

Dlaczego kandyduję na stanowisko radnego Rady Miejskiej Gminy Nekla?

Interesuję się wiedzą o społeczeństwie oraz wpływem polityki na życie ludzi, dlatego też jestem studentem nauk politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Moje zainteresowania chciałbym połączyć z działaniami praktycznymi i zostać reprezentantem mieszkańców Targowej Górki i Mystek w radzie gminy. Chciałbym pomagać moim mieszkańcom i wprowadzać razem z nimi nowe rozwiązania. Jestem osobą młodą, mam dużo zapału do pracy i działania na rzecz innych.